Alle berichten van Marije Elsinga

Uitnodiging ledenvergadering 2016.

Woensdag 20 april 2016

Polderhuus Kamer 19

Aanvang 20.30 uur

 

Hierbij nodigt het bestuur van gymnastiekvereniging Sparta Hygiëa haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.

Het is in ieders belang dat de leden komen.

Is de opkomst minder dan 10 personen buiten het bestuur om, dan wordt de vergadering gesloten en neemt het bestuur zonodig alle beslissingen.

 

Agenda

 

  1. Opening 20.30 uur
  2. Mededelingen
  3. Notulen vorige ledenvergadering 8 april 2015
  4. Jaarverslag
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe lid kascommissie
  7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Vroukje Kraak (penningmeester)
  8. Aanbod huidige en nieuwe activiteiten
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

 

Voor alle vragen, opmerkingen, aan-en afmeldingen graag mailen naar:

spartahygiea@hotmail.nl

Nikki Donker in het zonnetje gezet.

Nikki Donker is maandag 4april beloond met een kadootje van het bestuur. Mede door haar verkooptalent is onze vogelvoer-actie weer een succes geworden. Nikki had de meeste pakketjes verkocht van de hele vereniging. 20 stuks!

Nikki en alle andere leden weer hartelijk bedankt voor jullie medewerking. Door deze acties kunnen wij als vereniging de contributie zo laag mogelijk houden en kunnen we alle benodigde materialen voor de verschillende lessen aanschaffen en onderhouden.

foto van Gymnastiekvereniging Sparta Hygiëa.