Uitnodiging ledenvergadering 2016.

Woensdag 20 april 2016

Polderhuus Kamer 19

Aanvang 20.30 uur

 

Hierbij nodigt het bestuur van gymnastiekvereniging Sparta Hygiëa haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.

Het is in ieders belang dat de leden komen.

Is de opkomst minder dan 10 personen buiten het bestuur om, dan wordt de vergadering gesloten en neemt het bestuur zonodig alle beslissingen.

 

Agenda

 

  1. Opening 20.30 uur
  2. Mededelingen
  3. Notulen vorige ledenvergadering 8 april 2015
  4. Jaarverslag
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe lid kascommissie
  7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Vroukje Kraak (penningmeester)
  8. Aanbod huidige en nieuwe activiteiten
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

 

Voor alle vragen, opmerkingen, aan-en afmeldingen graag mailen naar:

spartahygiea@hotmail.nl

Nikki Donker in het zonnetje gezet.

Nikki Donker is maandag 4april beloond met een kadootje van het bestuur. Mede door haar verkooptalent is onze vogelvoer-actie weer een succes geworden. Nikki had de meeste pakketjes verkocht van de hele vereniging. 20 stuks!

Nikki en alle andere leden weer hartelijk bedankt voor jullie medewerking. Door deze acties kunnen wij als vereniging de contributie zo laag mogelijk houden en kunnen we alle benodigde materialen voor de verschillende lessen aanschaffen en onderhouden.

foto van Gymnastiekvereniging Sparta Hygiëa.

Afsluiting seizoen 2014-2015

Zoals elk jaar wordt het seizoen weer met een sportief uitje afgesloten voor de groepen van step-aerobic en zumba-aerobic. Woensdag 1 juli gaan we naar aktiviteitenboerderij Fjouwerhusterpleats, Vierhuisterweg 29, 8507 CG Rohel om daar een kano/kickbike-tour te doen. Deze tocht duurt 2 tot 2,5 uur.
De helft begint met steppen; de andere helft met kanoën en halverwege wissel je om.
Het is een gecombineerde aktiviteit van steppen ( op een lichtgewicht step ) en kanoën in een naar keuze 1,2 of 3-persoons kano. We sluiten af met een hapje en een drankje.
Voor degenen die niet in een kano willen, kan er alleen gestept worden. Of in combinatie met een waterfiets en/of een kortere route met extra rust en wat drinken.

Bloembollenactie

Om de clubkas te spekken organiseert het bestuur deze bloembollenactie en hopen dat alle leden hieraan deel willen nemen. Deze actie heeft als doel het voorkomen van contributie verhoging.

 

De bedoeling is dat ieder lid minimaal 3 zakken bloembollen gaat verkopen van € 3, – per zak met 10 leliebollen erin. De actie start maandag 2 februari. Vanaf dat moment heeft iedereen 2 weken de tijd om mensen te benaderen of ze een zakje bloembollen willen kopen. Dit kan per telefoon, mail of mensen huis aan huis benaderen, dit wat jezelf het beste uitkomt. Wil je meer verkopen dat mag natuurlijk ook. Voor de jeugdleden geldt, diegene die de meeste zakjes heeft verkocht krijgt een prijsje!

Hieronder vind je een lijst waar je de namen kan noteren van de kopers. Deze lijst moet uiterlijk 16 februari weer ingeleverd worden bij het bestuur. Dit kan via de trainers of bij 1 van de bestuursleden. Op maandag 16 februari worden ook de bloembollen aan de leden uitgedeeld en jullie kunnen dan deze bij jullie klanten afleveren. Bij het uitdelen van de bloembollen wordt het door het lid verkochte bedrag direct betaald. Of het bedrag is overgemaakt op de bankrekening van de vereniging op nummer 35.81.51.325 onder vermelding van naam lid. Zijn er meerdere leden in 1 gezin dan hoeft dat gezin alleen de minimale afname te verkopen. Maar hoe meer er verkocht wordt des te meer geld er voor de vereniging overblijft!

We rekenen op ieders medewerking!

Het bestuur:

Anna Ensing, Vroukje Kraak, Renske Miedema, Wieneke vd Meulen en Francis Lebbink.

 

 

Filmavond 1 november

Na een geslaagde reünie vanwege het 100-jarig bestaan, willen we zoals beloofd een filmavond organiseren. Tijdens deze filmavond wordt o.a. een film vertoond die alleen in het bezit is van de vereniging, dus zeer exclusief! Daarnaast wordt er een film vertoond met beelden uit de jaren ’50 en ’60 van de gymnastiekvereniging en de Groote Veenpolder. Oude beelden die met name bij de ouderen onder ons goede tijden zullen doen herleven. Het beloofd een gezellige avond te worden.

Aan het eind van de avond is er de gelegenheid om een DVD van de vertoonde films te kopen .

De entree bedraagt 5 euro inclusief koffie. Opgave is niet nodig.

Waar: ’t Polderhuus Grindweg 81c te Munnekeburen

Wanneer: zaterdag 1 november 2014 om 20.00 uur.

 

We hopen een ieder te mogen verwelkomen.

Het bestuur van Sparta Hygiëa

100 jaar Sparta Hygiëa

Op 14 februari 2014 bestaat de gymnastiekvereniging Sparta Hygiëa 100 jaar! Deze mijlpaal mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Namens de jubileum commissie en het huidige bestuur willen we het 100 jarig bestaan van de vereniging met leden en oud-leden op een feestelijke wijze gaan vieren.

Wij nodigen u hierbij dan ook van harte uit voor de receptie op zaterdag 15 februari 2014 van 14.30 tot 19.00 uur in het Polderhuus op de Grindweg 81 te Munnekeburen.

Het beloofd een gezellige dag te worden; een gevuld programma en onder het genot van een hapje en een drankje is er ruimschoots de tijd om gezellig bij te kletsen. De dag zal worden afgesloten met soep en een broodje.

De kosten voor deze dag zijn € 5 p.p.  U kunt zich aanmelden via de link van onze site of door te bellen na 18.00 uur met Thea Tabak (0561-617416).

100-jarig bestaan

Op 14 februari 2014 bestaat de vereniging 100 jaar. Op dit moment worden er actief mensen benaderd om zitting te nemen in de jubileumcommissie. Ondanks herhaalde oproepen in de Veenletters heeft niemand zich aangemeld. Op dit moment zijn Johan Hoekstra, Fokke Bron, Martine Zijlstra en Thea Tabak bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

In januari heeft het bestuur de eerste bijeenkomst met de jubileumcommissie. Zij hebben dan ruim een jaar de tijd om de feestelijkheden voor te bereiden. Alle leden die nog in het bezit zijn van foto materiaal of andere spullen die verband houden met de gymvereniging  kunnen zich aanmelden via het mail adres van de vereniging. Mogelijk kunnen we dit gebruiken voor het jubileum.

Nieuwe lesavond

Het ledenaantal loopt terug er zijn nog maar 12 deelnemers bij Steps-aerobics, bij Zumbarobics 15 deelnemers en bij Body & Mind zijn ook 15 deelnemers.

Het bestuur heeft in de Veenletters opnieuw de vereniging in het zonlicht gezet om meer deelnemers te krijgen. Helaas is dit niet gelukt.

Er wordt gezocht naar andere manieren om meer leden te werven, daarom is er besloten om na de herfstvakantie te starten met Steps-aerobic op de woensdagavond. Om te proberen meer deelnemers te krijgen maar ook omdat leden hadden aangegeven moeite te hebben met de vroege aanvangstijd.

Petra geeft Stepaerobic  op woensdagavond en blijft aanvullend een half uur Body & Mind geven.  Korina blijft lesgeven op  maandagavond het eerste uur Zumbarobics en aansluitend een half uur conditie en spiertraining.

 

Contributieverhoging per 1 januari 2013

Voor zumbarobics en stepsaerobic gaat de contributie met €  5,- per kwartaal omhoog. Deze verhoging is nodig om de  activiteiten kostendekkend zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan is contributie verhoging een oplossing. Om op meerdere manieren aan geld te komen worden er fondsen of maatschappelijk georiënteerde bedrijven aangeschreven om te vragen voor een geldelijke bijdrage voor de vereniging. Als er leden zijn die fondsen of bedrijven weten die hiervoor te benaderen zijn, zouden zij dat aan het bestuur door willen geven op secretariaat@spartahygiea.nl?

 

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering is gehouden op 7 november 2012 om 20.00 uur in het Polderhuus.

Bij de vergadering waren naast het bestuur, 7 leden aanwezig. Nog niet veel, maar zeker meer dan vorig jaar. We hopen dan ook dat volgend jaar nog meer leden naar de vergadering komen.   

Om alle belangen voor nu en de toekomst, zo goed mogelijk te behartigen is de mening van de leden erg belangrijk